Regeringens skrivelse 2011/12:32 Riksrevisionens rapport om myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:32 Riksrevisionens rapport om myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott
Utgivningsår:2011
Omfång:95 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112032
Serie:Propositioner nr. 2011/12:32
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Brottsskadestånd är ingen lätt match!

Riksrevisionens granskning av myndigheternas* hantering av brottsskadestånd visar på stora brister framför allt i information och stöd till de brottsutsatta.
Pekar på att nuvarande system för att få ersättning är komplext och kräver att den som utsatts för brott själv är aktiv. Alla klarar dock inte att kontakta myndigheter, fylla i komplicerade blanketter, skaffa fram domslut m.m., vilket leder till ojämlik behandling.
Riktar allvarliga rekommendationer till regeringen och ansvariga myndigheter om bättre styrning, uppföljning, information, administration och samordning.

*Polisen, Åklagarmyndigheten, domstolarna, Kronofogdemyndigheten och Brottsoffermyndigheten.
 
  © 2017 Jure AB