Regeringens skrivelse 2011/12:30 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrott
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:30 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrott
Utgivningsår:2011
Omfång:107 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112030
Serie:Propositioner nr. 2011/12:30
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? (RiR 2011:20). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som vidtagits eller avses att vidtas med anledning av rapporten.

 
  © 2017 Jure AB