SOU 2011:80 Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brottslighet
   
 
Titel:SOU 2011:80 Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brottslighet
Anmärkning:Slutbetänkande från Utredningen om informationsutbyte vid brottsbekämpning m.m.
Utgivningsår:2011
Omfång:365 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236581
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om informationsutbyte vid brottsbekämpning m.m.
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:80
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Myndigheter i samarbetsbubbla skyddar sekretessen!

Föreslår en ny lag om informationsutbyte vid mydigheternas samarbete mot grov organiserad brottslighet. Enligt den nya lagen ska myndigheterna fritt kunna utbyta information i en »ring» eller »bubbla» utan att sekretessregler som t.ex. generalklausulen i 10 kap. 27 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska behöva tillämpas. Samtidigt medför ringen/bubblan ett mycket starkt skydd för sekretessbelagda uppgifter och den personliga integriteten.
Föreslår dessutom föreslås vissa ändringar och tillägg i offentlighets- och sekretesslagen samt i berörda myndigheters registerförfattningar.
Konsekvensen av lagförslagen är att samtliga uppgifter som myndigheterna utbyter också kan komma att användas för t.ex. lagföring. Personer som figurerar i samband med grov organiserad brottslighet får finna sig i integritetsintrång, något som inte ska behöva drabba övriga personer.
Den nya lagen ska inte utgöra en registerförfattning.
 
  © 2017 Jure AB