Ds 2011:41 Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt
   
 
Titel:Ds 2011:41 Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt
Utgivningsår:2011
Omfång:180 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236659
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:41
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Dold mervärdesskatt i samband med rehabilitering får ersättas!

Föreslår en lagändring så att samordningsförbunden* får rätt till ersättning på samma grund som kommuner, landsting och kommunalförbund för ingående mervärdesskatt som inte omfattas av mervärdesskattelagen, s.k. dold mervärdesskatt.
*Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt enskilda landsting och kommuner kan samordna finansieringen av rehabiliteringsinsatser för att hjälpa arbetslösa tillbaka till arbetslivet genom att bilda samordningsförbund (tidigare beställarförbund).
 
  © 2017 Jure AB