Ds 2011:42 Efter 65 - inte bara pension
� En analys av äldres ekonomiska situation
   
 
Titel:Ds 2011:42 Efter 65 - inte bara pension � En analys av äldres ekonomiska situation
Utgivningsår:2011
Omfång:92 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236666
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:42
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Hur många vet att de som fyllde 66 år 2009 tjänade i genomsnitt så mycket som 96 procent av vad de tjänade som 61-63-åringar?

Här görs en bred genomgång av de ekonomiska villkoren för pensionärer som pekar på framför allt två viktiga förhållanden:

Det blir allt svårare att tala om en given pensionsålder vid 65. Alltfler tar ut sin pension i förtid, medan andra jobbar allt längre efter 65 års ålder. Dessutom är det vanligt att äldre kombinerar arbete och pension.
Skillnaderna i ekonomisk standard är stora även bland pensionärerna. Nyblivna pensionärer har högre ekonomisk standard än pensionärsgruppen i stort. Ensamstående och äldre pensionärer har sämre ekonomi jämfört med sammanboende pensionärer.
 
  © 2017 Jure AB