Ds 2011:44 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
   
 
Titel:Ds 2011:44 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Utgivningsår:2011
Omfång:51 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236703
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:44
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Lämnar förslag till ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Förslaget syftar till att ge Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen möjlighet att inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får enligt gällande lagstiftning endast ske efter inriktning från regeringen, Regeringskansliet eller Försvarsmakten. För att ge Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen möjlighet att få tillgång till underrättelser om utländska förhållanden föreslås att även dessa ska få inrikta signalspaningen. På så sätt ges Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen möjlighet att inrikta signalspaningen i syfte att t.ex. kartlägga strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.

Förslaget får till följd att hela det regelverk som i övrigt gäller för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet blir tillämpligt även vid inriktning från Säkerhetspolisen eller Rikskriminalpolisen.
 
  © 2017 Jure AB