SOU 2012:3 Skatteincitament för riskkapital
   
 
Titel:SOU 2012:3 Skatteincitament för riskkapital
Anmärkning:Delbetänkande av Företagsskattekommittén
Utgivningsår:2012
Omfång:396 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789138236802
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Företagsskattekommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:3
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutade den 13 januari 2011 att tillsätta en kommitté med uppdrag att se över företagsbeskattningen. Uppdraget ska redovisas i tre etapper.

Den 30 januari 2012 lämnade utredningen sitt delbetänkande "Skatteincitament för riskkapital, SOU 2012:3". Utredningen föreslår två alternativa skatteincitament för riskkapital. Det ena är riktat till fysiska personer och benämns riskkapitalavdrag. Det andra är riktat till företag och benämns emissionskredit. Utredningen föreslår att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2013.

Förslag på skatteincitament för forskning och utveckling ska lämnas i ett delbetänkande senast den 1 oktober 2012. Slutbetänkandet ska lämnas senast den 1 november 2013.

 
  © 2017 Jure AB