Skatteregler för incitamentsprogram
   
 
Författare:Edvardsson Leif
Titel:Skatteregler för incitamentsprogram
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:276 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016304
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 843 SEK exkl. moms

 

Under senare år har det blivit allt vanligare att företagen i syfte att rekrytera, behålla och motivera sina medarbetare erbjuder dessa någon form av vinstdelning och/eller delägarskap i företaget genom ett incitamentsprogram. Vid olika incitamentsprogram aktualiseras skatterättsliga frågeställningar för såväl de anställda som företaget. Indirekt påverkas även aktieägarna av programmet. Här beskrivs de aktierelaterade program som förekommer.

Boken behandlar också vinstandelsstiftelser. När det gäller de anställda analyseras beskattningsreglerna som styr hur förmånerna i ett program beskattas, när förmånerna beskattas och med vilket belopp beskattningen sker. För företagets del fokuseras på frågan om företagets avdragsrätt för utgifterna i ett program.

Den skattemässiga behandlingen av finansieringskostnaderna och vilka säkringsåtgärder som kan vidtas för att få kontroll över kostnaderna tas också upp.
 
  © 2017 Jure AB