Psykiatrins Juridik 2012
� Verksamhetsinriktad uppslagsbok
   
 
Författare:Adler Hans , m. fl.
Titel:Psykiatrins Juridik 2012 � Verksamhetsinriktad uppslagsbok
Utgivningsår:2012
Omfång:835 sid.
Förlag:JURIS - Juridisk Informationsservice
ISBN:9170660247
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Offentlig rätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 998 SEK exkl. moms

 

Psykiatrins Juridik 2012 -
några av nyheterna:

- Ledningssystem – ny föreskrift
- Receptförskrivning – ny föreskrift
- Försäkringsbolag – samtyckesregler
- Lex Sarah – nya regler
- Körkortsinnehavare –anmälan
- Alkolås
- LRV – inskränkningar
- LPT/LRV – mobila bälten
- SMS-påminnelser
- Hälsoundersökning av asylsökande m fl


Lätt att hitta i - lätt att använda

Uppslagsord hämtade från psykiatrins vardag fångar upp frågeställningarna. Varje uppslagsord ger en tillräcklig grund för att fatta korrekta beslut och/eller få en juridisk bakgrund och förklaring till de regler som gäller inom det aktuella området.

Användarvänligheten återspeglas också i språket som är anpassat för icke-jurister. Varje uppslagsord följer samma konsekventa pedagogik.

- Psykiatrins Juridik ger vägledning för att kunna handla och besluta i enlighet med det omfattande juridiska regelverket.

- Ofta svårgenomträngliga lagar och författningar har omformats till fler än 500 lättbegripliga uppslagsord.

- Det inledande alfabetiska sökregistret gör att du snabbt hittar rätt uppslagsord.

- På 800 sidor behandlas de flesta juridiska och formella frågeställningar som är aktuella inom psykiatrin.

- Varje uppslagsord ger klara besked om hur lagar och andra bestämmelser ska tillämpas i det dagliga arbetet.


Praktisk vägledning vid intygsskrivning

I boken behandlas också ett femtiotal olika intyg och utlåtanden - vanliga och mindre vanliga - vars utformning styrs av regelverk. Intygsskrivandet underlättas genom praktisk vägledning och utförliga kommentarer som klargör vad som är relevant och väsentligt för att mottagaren ska få ett fullgott beslutsunderlag.

Exempel på intyg som behandlas:

- Intyg till Försäkringskassan - sjukskrivning, sjukersättning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, närståendevård m.fl.

- Intyg till kommunen - färdtjänst, hemtjänst, bilstöd m.fl.

- Invaliditetsintyg

- Övriga intyg - asylsökande, rättsintyg, körkort, vårdintyg, arbetsskador m.fl.
 
  © 2017 Jure AB