MVA-kommentaren
   
 
Författare:Gjems-Onstad Ole , Kildal Tor S.
Titel:MVA-kommentaren
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:824 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205414952
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Skatterätt , Utländsk rätt

Pris: 1517 SEK exkl. moms

 

Fjerde utgave av MVA-kommentaren dekker behovet for grundige kommentarer til merverdiavgiftsloven 2009 som trådte i kraft 1. januar 2010.Boken inneholder også kommentarer til samleforskriften, stortingsvedtaket for 2011 om merverdiavgift og kompensasjonsloven for kommuner, samt de relevante bestemmelser i bokføringsloven og bokføringsforskriften, skattebetalingsloven og tolloven. Boken er oppdatert frem til og med endringslov 10 desember 2010 nr 71 (privates innførsel av elektroniske tjenester) som skal tre i kraft 1 juli 2011.MVA-kommentaren er et nødvendig verktøy for å arbeide med det omfattende rettsområdet som merverdiavgiften nå utgjør.
 
  © 2017 Jure AB