Lag om valfrihetssystem
� en introduktion för professionsutbildningar
   
 
Författare:Zanderin Lars , red.
Titel:Lag om valfrihetssystem � en introduktion för professionsutbildningar
Utgivningsår:2011
Omfång:176 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147095766
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Äldre och funktionshindrade ska ha möjlighet att själva välja en god service och omsorg, enligt lagen om valfrihetssystem. Den här boken visar hur kommuner, landsting och regioner kan erbjuda denna valfrihet – utan offentlig upphandling men med lagen om valfrihet som underlag. Det handlar till exempel om kundval/hälsoval inom kommunerna när det gäller äldreomsorg och omsorger för funktionshindrade samt om vårdval inom tjänster i primärvården och andra uppgifter i närsjukvården i landsting och regioner.

Under 2010 utvidgades reglerna om valfrihetssystem till att även omfatta arbetslivscoacher och etableringslotsar för nyinvandrade.

I boken behandlas implementering av såväl olika tjänster inom vård och omsorg som tjänster på arbetsförmedlingens område.

Författarna är alla på olika sätt verksamma inom forskningsoch utvecklingsverksamhet på universitet och högskolor respektive i forsknings- och utvecklingsverksamhet på kommuner och i landsting/regioner.

Denna bok är utgiven i samverkan med: NATIONELLT FORSKNINGSNÄTVERK FÖR BRUKARINFLYTANDE INOM ÄLDREOMRÅDET
 
  © 2017 Jure AB