SKV Författningar om mervärdesskatt 2012 - Del 2
   
 
Titel:SKV Författningar om mervärdesskatt 2012 - Del 2
Anmärkning:Se även Del 1 (SKV 550 utg. 29). Del 1 och del 2 kan även köpas som paket.
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:775 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789186525521
Serie:SKV Publikationer nr. 551 utg. 8
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 540 SEK exkl. moms

 

Innehåller EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG), direktiv om återbetalning till beskattningsbara personer från annat medlemsland och trettonde direktivet samt rådets förordning om tillämpningsföreskrifter för mervärdesskattedirektivet. Innehåller även viss övrig EU-rättslig lagstiftning på mervärdesskatteområdet såsom rådets förordning om administrativt samarbete.
 
  © 2017 Jure AB