Ds 2010:33 Borttagande av samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
   
 
Titel:Ds 2010:33 Borttagande av samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Utgivningsår:2010
Omfång:37 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234488
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Arbetsförmedlingens registerlag mjukas upp!
Föreslår att kravet på skriftligt samtycke för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter ska tas bort i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det ska dock alltjämt krävas att uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av detta.
Ändringen är i huvudsak en följdändring med anledning av den s.k. sjukförsäkringsreformen och den s.k. etableringsreformen och kompletterar de förslag till ändringar i samma lag som tidigare presenterats (se Ds 2010:23).
 
  © 2017 Jure AB