Offentlig-Privat Samarbejde
   
 
Författare:Indén Tobias , Olesen Karsten Naundrup
Titel:Offentlig-Privat Samarbejde
Utgivningsår:2012
Omfång:288 sid.
Förlag:Jurist- og Økonomforbundets Forlag
ISBN:9788757417418
Ämnesord:Marknadsrätt , Utländsk rätt , Offentlig rätt

Pris: 552 SEK exkl. moms

 

Offentlig-privat samarbejde - ofte omtalt som OPS - er samarbejde mellem en offentlig og en privat part om at udføre en opgave, som den offentlige part ønsker løst. At offentlige og private parter indgår i samarbejder, er ikke nyt, men omfanget af samarbejde er stigende både i kvantitet og i kompleksitet. Dette, i kombination med en stigende regulering med mulig virkning for OPS, betyder, at der i de senere år er opstået et øget behov for at forholde sig til de juridiske aspekter af OPS.

OPS er en aktivitet, der går på tværs af traditionelle juridiske fagopdelinger. Således kan blandt andet udbudsret, skatteret, kontraktret ogstafferet være involveret i det konkrete samarbejde.

Denne bog behandler en lang række juridiske problemer, der vurderes at være centrale i forbindelse med OPS. Der skabes herved et overblik over de juridiske aspekter ved OPS, og der fremkommer forslag til, hvordan de skal håndteres.

Tobias Indén er ansat ved Syddansk Universitet og ved Umeå Universitet, og har i en årrække forsket i problematikker knyttet til udbud og statsstøtte i forbindelse med OPS.

Karsten Naundrup Olesen er ansat ved Syddansk Universitet og forsker i juridiske aspekter af OPS, herunder blandt andet hvordan kontrakten kan anvendes som redskab til at skabe et succesfuldt samarbejde.

Indholdsoversigt

Forord
Introduktion til bogen
Kapitel 1. Offentlig-Privat Samarbejde hvad er det?
Kapitel 2. Overvejelser ved beslutning om OPS
Kapitel 3. OPS og statsstøtteretten
Kapitel 4. OPS og udbud
Kapitel 5. Kontrakten om OPS
Kapitel 6. Samarbejdets ophør
Litteraturliste
Afgørelser
Stikordsregister

 
  © 2017 Jure AB