SOU 2012:23 Mindre våld för pengarna
   
 
Titel:SOU 2012:23 Mindre våld för pengarna
Anmärkning:Delbetänkande av Nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang
Utgivningsår:2012
Omfång:349 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237144
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:23
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Bättre koll på fotbollens och hockeyns huliganer och risksupportrar!

Föreslår att det tillkommer ett nytt kapitel 2 i tillträdesförbudslagen som gör det möjligt att föra ett gemensamt nationellt register över personer med tillträdesförbud och arrangörsavstängning. Pekar i sammanhanget på att EU-parlamentet nyligen stött ett förslag om ett liknande register på EU-nivå.
I övrigt föreslås bl.a.:

Inga högriskmatcher på kvällstid eller då säsongen inleds/avslutas
Särskilda åklagare med regionalt ansvar för beslut om tillträdesförbud
Maxtid för tillträdesförbud: Tre år. Maxstraff vid överträdelse: Ett års fängelse
Tillträdesförbud även för en arenas närområde
Enhetlig praxis vid ansökan och beslut om kameratillstånd
Likställ kostnaderna för polisövervakning mellan IdrottsAB och ideella föreningar
I en bilagedel presenteras bl.a. den strategi mot våld inom fotboll och ishockey som formulerats av klubbarna och deras förbund i Stockholms län, polis, åklagare. kommuner, länsstyrelsen, Storstockholms lokaltrafik, Svenska fotbollförbundet, Svenska Ishockeyförbundet m.fl.

Särskild utredare (och samordnare): Björn Eriksson
 
  © 2017 Jure AB