Ds 2012:8 Nationell samordning av hemslöjden
� en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor
   
 
Titel:Ds 2012:8 Nationell samordning av hemslöjden � en översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor
Utgivningsår:2012
Omfång:89 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237069
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:8
Ämnesord:Övrigt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Föreslår att Nämnden för hemslöjdsfrågor fortsatt ska ha ett samlat nationellt ansvar för hemslöjden med uppgift att fördela statsbidrag.
 
  © 2017 Jure AB