Ds 2012:12 En ny taltidningsverksamhet
   
 
Titel:Ds 2012:12 En ny taltidningsverksamhet
Utgivningsår:2012
Omfång:79 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237199
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:12
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Nytt bidragssystem för taltidningar

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), taltidningsnämnden och Post- och telestyrelsen har tagit fram en ny modell för övergång till produktion med talsyntes och internetdistribution för samtliga taltidningar.
Mot bakgrund av den föreslagna modellen kommer tidningsföretagen och TPB att få delvis andra uppgifter än i dag, vilket medför att utgivningsstödet behöver förändras. Föreslår därför en ny förordning för att reglera bidragsgivningen och andra delar av taltidningsverksamheten.
 
  © 2017 Jure AB