SKV Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2012
   
 
Titel:SKV Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2012
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:723 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789186525651
Serie:SKV Publikationer nr. 305 utg. 9
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 515 SEK exkl. moms

 

Allt om den redovisningsrättsliga grunden för beskattning.

Gällande lagstiftning, rekommendationer, uttalanden, skrivelser och allmänna råd samt rättspraxis per den 1 januari 2012 från Skatteverket, Bokföringsnämnden, Rådet för finansiell rapportering (tidigare Redovisningsrådet) och FAR SRS.
 
  © 2017 Jure AB