Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst
   
 
Titel:Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst
Utgivningsår:2012
Omfång:209 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237571
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Renodlad och skarpare tillsyn inom vård och omsorg!

Föreslår att Socialstyrelsens tillsyn enligt SoL (socialtjänstlagen, LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och patientsäkerhetslagen förs över till en fristående myndighet - Inspektionen för vård och omsorg. Den nya myndigheten ska även svara för att bl.a.

ta emot anmälningar om allvarliga missförhållanden enligt Lex Sarah och Lex Maria
flytta ärenden mellan kommuner om dessa inte kommer överens
utöva tillsyn över elevhemsboende för grundsärskola och gymnasiesärskola
pröva frågor om tillstånd för sprututbyten
pröva frågor om tillstånd till omskärelse av pojkar.
 
  © 2017 Jure AB