Ds 2001:24 Betyg på skolan
� en ESO-rapport om gymnasieskolorna
   
 
Titel:Ds 2001:24 Betyg på skolan � en ESO-rapport om gymnasieskolorna
Anmärkning:Prop. 2001/02:35
Utgivningsår:2001
Omfång:125 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214455
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:24
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Övrigt

Pris: 146 SEK exkl. moms

 

Författaren, Eva Löfbom vid Finansdepartementet, har betygsatt samtliga gymnasieskolor efter respektive skolas resultat eller prestation. Detta har skett genom att mäta skillnaden mellan samtliga elevers ingångsbetyg i kärnämnena från grundskolan och deras avgångsbetyg i gymnasieskolan (s.k. value added). Hänsyn har tagits till skillnader i elevernas studieförutsättningar. Författaren har alltså inte nöjt sig med att enbart jämföra genomsnittsbetygen för de elever som går ut gymnasiet.
 
  © 2017 Jure AB