Ds 2012:25 Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat.
   
 
Titel:Ds 2012:25 Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat.
Utgivningsår:2012
Omfång:68 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237656
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:25
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Föreslår ändringar i anställningsskyddslagen så att möjligheten att kombinera olika former av tidsbegränsade anställningar minskar.
Syftet är att göra det svårare att kringgå de tidsgränser som gäller för att en allmän visstidsanställning eller som vikarie ska övergå till en anställning tills vidare.
Lagändringarna genomför i enlighet med EU:s direktiv 1999/70/EG.
 
  © 2017 Jure AB