Ds 2012:27 Utvidgad målgrupp för etableringslagen.
   
 
Titel:Ds 2012:27 Utvidgad målgrupp för etableringslagen.
Utgivningsår:2012
Omfång:28 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237670
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:27
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

På grund av rättsläget har anhöriga som har svårigheter att styrka sin identitet genom pass eller andra identitetshandlingar varit förhindrade att återförenas med sina anhöriga i Sverige. Rättsläget har nu förändrats. Antalet uppehållstillstånd på grund av anknytning förväntas därmed öka. Vissa anhöriga kommer då att ha överskridit tvåårsgränsen om ansökan av uppehållstillstånd i etableringslagen.

Föreslår att vissa anhöriga inom vissa tidsgränser ska undantas från denna tvåårsregel. Samma undantag förslås gälla även i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
 
  © 2017 Jure AB