Prop. 2011/12:156 Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde
   
 
Titel:Prop. 2011/12:156 Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde
Utgivningsår:2012
Omfång:90 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112156
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:156
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Förslag om det ska bli lättare för åklagaren att återuppta en förundersökning ska när resning i brottmål aktualiseras. Kraven sänks jämförts med de krav som utvecklats i praxis.
Föreslår också att parterna i målet i vissa fall ska ha rätt till rättsligt biträde i samband med resning.
 
  © 2017 Jure AB