Prop. 2011/12:163 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater
   
 
Titel:Prop. 2011/12:163 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater
Utgivningsår:2012
Omfång:105 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112163
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:163
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB