SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland
� Betänkande av Utredningen om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning
   
 
Titel:SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland � Betänkande av Utredningen om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning
Utgivningsår:2012
Omfång:216 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237595
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:45
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Lagstiftningen bör i ökad utsträckning fokusera på männen för att förhindra att oseriösa män kan föra kvinnor och barn till Sverige. En klarare och enklare skyddsregel för de kvinnor och barn som ändå drabbas av våld i samband med uppehållstillstånd i Sverige. Det är några av förslagen från utredningen om kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning.
 
  © 2017 Jure AB