Ds 2012:29 En gemensam inlämningsfunktion för skogsägare
   
 
Titel:Ds 2012:29 En gemensam inlämningsfunktion för skogsägare
Utgivningsår:2012
Omfång:80 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237724
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:29
Ämnesord:Offentlig rätt , Fastighetsrätt , Miljörätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Utredninge3n innehåller förslag till en förordning om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare. Förordningen skall förenkla för skogsägarna och föreslås innehålla bestämmelser om bl.a. syftet med inlämningsfunktionen och dess tillämpningsområde.
 
  © 2017 Jure AB