Ds 2012:26 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet m.m.
   
 
Titel:Ds 2012:26 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet m.m.
Utgivningsår:2012
Omfång:99 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237663
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:26
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Ett av regeringens övergripande mål är att få fler personer i arbete och minska utanförskapet och därmed öka förmågan till självförsörjning. Det är därför viktigt att det blir mer lönsamt för biståndsmottagare att ta tillfälliga jobb och utöka sin arbetstid.

En så kallad jobbstimulans innebär att den som haft försörjningsstöd under 6 månader och därefter har arbetsinkomster, under max två års tid ska ha rätt till bistånd beräknat på 75 procent av dessa inkomster. Syftet är att göra det mer lönsamt för biståndsmottagare att ta tillfälliga jobb och utöka sin arbetstid.

Socialstyrelsen föreslås ta fram och tillhandahålla den information som kommunerna behöver för att implementera de nya reglerna.

Den föreslagna jobbstimulansen innebär en delvis förändrad syn på det ekonomiska biståndet som det yttersta skyddsnätet. Effekterna av en sådan förändring bör bli föremål för uppföljning och utvärdering genom Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering(IFAU) eller annan lämplig myndighet.

Kostnaderna för en jobbstimulans uppskattas till 200 miljoner kronor.
 
  © 2017 Jure AB