Nordic Data Protection
   
 
Författare:Blume Peter
Titel:Nordic Data Protection
Utgivningsår:2001
Omfång:244 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784665
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 328 SEK exkl. moms

 

Under perioden 1998-2000 antogs nya datalagar (data protection acts) i de nordiska länderna med anledning av EU-direktiv nr 95/46. I denna bok presen-teras dessa nya lagar och förklaras hur de anpassas i det nationella rättslivet och rättstraditionen. Med denna utgångspunkt dras också riktlinjerna för okända eller framtida aspekter av datasäkerhet. De fyra nordiska nationella rätts-systemen beskrivs av ledande experter från respektive land. Det är författarnas förhoppning att boken skall bidra till kunskap och förståelse av de nordiska datarättssäkerhetslagarna och på så sätt bidra till förståelsen att personlig information måste ges rättsligt skydd i informationssamhället. Boken är skriven på engelska.
 
  © 2017 Jure AB