SOU 2012:50 Nystartszoner
   
 
Titel:SOU 2012:50 Nystartszoner
Utgivningsår:2012
Omfång:444 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237755
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:50
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredningens slutsats är att ett system med nystartszoner bör införas. I nystartszonerna erbjuds företag en lättnad avseende sociala avgifter. Lättnaden ska vara fullständig under fem år varefter halv lättnad ges i ytterligare två år.
 
  © 2017 Jure AB