SOU 2012:53 AP-fonderna i pensionssystemet
� effektivare förvaltning av pensionsreserven
   
 
Titel:SOU 2012:53 AP-fonderna i pensionssystemet � effektivare förvaltning av pensionsreserven
Utgivningsår:2012
Omfång:631 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237786
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:53
Ämnesord:Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Förslag till bättre förutsättningar för god avkastning och kostnadseffektiv förvaltning av pensionssystemets buffertkapital.

Översynen har gjorts mot bakgrund av att nuvarande regelverk i stort sett varit oförändrat under drygt tio år, för att ta tillvara erfarenheter som gjorts och göra anpassningar till utvecklingen på de finansiella marknaderna. Syftet är att effektivisera förvaltningen, till nytta för dagens och framtidens pensionärer.
 
  © 2017 Jure AB