Juridiken kring e-lärande
   
 
Författare:Magnusson Sjöberg Cecilia , Wolk Sanna
Titel:Juridiken kring e-lärande
Utgivningsår:2012
Omfång:172 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144079813
Ämnesord:IT-rätt , Immaterialrätt , Offentlig rätt

Pris: 359 SEK exkl. moms

 

Utbildning inom olika ämnesområden på skilda nivåer präglas i allt större utsträckning av digitalisering. Internet, digitala lärplattformar, nätverk och sociala medier som exempelvis YouTube och Facebook används av allt fler universitet, högskolor, gymnasier, grundskolor etc.

Samtidigt ger denna utveckling upphov till en mängd juridiska frågor som måste få sin lösning i praktiken. Vem har rätt till utbildnings­materialet? Vilket material får läggas upp på kurs­webben? Vad gäller vid länkning till material på internet? Kan lärarna spela upp filmklipp från YouTube? Får studenter spela in föreläsningar och lektioner? Vad gäller för användning av bilder i student- och elevarbeten? Vem ansvarar för studerandes upphovsrättsintrång? Är upphovsrättsligt skyddat utbildningsmaterial en allmän handling? Vad ska lärare tänka på vid användning av t.ex. Facebook i undervisningen? Vilka är de rättsliga skillnaderna mellan utbildning i öppna respektive slutna nätverk? Hur skyddas studenternas och lärarnas integritet vid behandling av personuppgifter? Vad händer med öppenheten i lärandet? Vad måste bevaras och vad kan gallras?

I boken behandlas upphovsrätt, integritetsskydd och offentlig rätt vid e-lärande. Som läsare blir du uppdaterad på vad som gäller och får förslag på praktiska tillvägagångssätt för att lösa olika problem.

Boken vänder sig till dig som arbetar med utbildning i digitala miljöer. Den riktar sig till lärare, lärarutbildare, kursutvecklare, kursadministratörer, bibliotekarier, jurister och andra inom utbildningssektorn som behöver kunskap om de rättsfrågor som digital utbildning för med sig.
 
  © 2017 Jure AB