Offentlighet och sekretess i rättegång
� Principen om förhandlingsoffentlighet
   
 
Författare:Edelstam Henrik
Titel:Offentlighet och sekretess i rättegång � Principen om förhandlingsoffentlighet
Utgivningsår:2001
Omfång:537 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:913900676X
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Boken är indelad i tre övergripande avsnitt:

1. Principen om förhandlingsoffentlighet: redogör för det historiska perspektivet. Vidare ges en översikt över utländsk rätt, offentlighetens konventionsskydd och förhandlingsoffentlighetens funktioner och ändamål.

2. Inskränkningar i principen om förhandlingsoffentlighet: analyserar utförligt begreppet »stängda dörrar», redogör för begränsning eller utvisning av åhörare, förbud mot ljudupptagningar vid rättegång, förbud mot fotografering m.m.

3. Särskilda frågor: Hur stor är risken för påverkan via massmedias rapportering? Hur bör domstolen fullgöra sitt informationsansvar gentemot massmedia? I vissa länder förekommer att rättegångar sänds i TV. Argument ges för och emot TV-sända rättegångar. Vidare undersöks förutsättningarna för TV-sända rättegångar i Sverige.

Boken är av intresse främst för domare, advokater och åklagare samt även för journalister och andra som har intresse av att följa rättegångar i domstolarna.
 
  © 2017 Jure AB