Momshandboken
� Enligt 2001 års regler
   
 
Författare:Forssén Björn
Titel:Momshandboken � Enligt 2001 års regler
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2001
Omfång:475 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006352
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 645 SEK exkl. moms

 

Detta är en grundlig genomgång av begreppen momsskyldighet, avdragsrätt, redovisningsskyldighet och relationen till underliggande begrepp som omsättning och yrkesmässighet. Den ger läsaren metodiskt stöd för att rätt strukturera ett momsproblem i det vardagliga arbetet på t.ex. inköpsavdelningen, revisions- eller bokföringsbyrån eller i den skattejuridiska rådgivningen. I fördjupningsavsnitten berörs de flesta bransch- och affärsområdena: EU-handel, tredjelandshandel, export och import av tjänster m.m. Här får läsaren hjälp och stöd i sitt arbete med att hitta relevanta gränssnitt för den egna branschen och det aktuella momsproblemet.

Liksom i förra upplagan innehåller boken schematiska översikter. Nytt i denna upplaga är en snabbguide till vissa intressanta problemställningar. Bland övriga nyheter märks regler om gruppregistrering till moms, investeringsguld, fakturerings- och redovisningsvaluta samt de nya regler som trädde i kraft den 1 januari 2001 för bl.a. investeringsvaror. I boken ges också en sammanfattning av EU-kommissionens förslag om moms i samband med e-handel via internet.
 
  © 2017 Jure AB