Ds 2012:34 Sekretess i det internationella samarbetet
   
 
Titel:Ds 2012:34 Sekretess i det internationella samarbetet
Utgivningsår:2012
Omfång:92 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237908
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Hemligstämpla med måtta!
Föreslår ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som ska säkerställa att svenska myndigheter kan uppfylla internationella avtal när det gäller sekretess och tystnadsplikt och samtidigt värna offentlighetsprincipen.
Om en myndighet vägrar att lämna ut en allmän handling p.g.a. de nya sekretessbestämmelserna, ska myndigheten kunna hänvisa till exakt bestämmelse i t.ex. en EU-rättsakt eller ett internationellt avtal.

 
  © 2017 Jure AB