Ds 2012:35 Behöriga företrädare för myndigheter
   
 
Titel:Ds 2012:35 Behöriga företrädare för myndigheter
Utgivningsår:2012
Omfång:128 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237915
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:35
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Vem får vara »firmatecknare» för en statlig myndighet vid ekonomiska förpliktelser?

Det är i dag svårt för banker att säkerställa vem som har rätt att företräda en myndighet vid bankärenden. Samma svårigheter förekommer vem som har rätt att teckna avtal som innebär ekonomiska förpliktelser för staten.
Föreslår därför en ny bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) om ett allmänt myndighetsregister som ger information om behöriga företrädare.
Registret ska omfatta samtliga statliga förvaltningsmyndigheter under regeringen och domstolar. Det ska innehålla uppdaterade uppgifter om bl.a. myndighetschef, dennes ställföreträdare samt övriga behöriga företrädare och av vilka och hur myndighetens namn tecknas.
Domstolar, universitet och högskolor och Regeringskansliet behöver dock inte anmäla behöriga företrädare till registret.

 
  © 2017 Jure AB