SOU 2012:66 Skatteincitament för forskning och utveckling
   
 
Titel:SOU 2012:66 Skatteincitament för forskning och utveckling
Anmärkning:Delbetänkande av Företagsskattekommittén
Utgivningsår:2012
Omfång:153 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238004
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Företagsskattekommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:66
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Rabatt på arbetsgivaravgiften för anställda som jobbar med FoU

Föreslår att arbetsgivaravgiften sänks med 10 procent av avgiftsunderlaget för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU-personer). Förslaget ska dock bara gälla privat verksamhet med kommersiellt syfte.
Pekar på vissa negativa konsekvenser av förslaget, t.ex. ökade kostnader för staten med 0,79 miljarder per år. Föreslår att dessa finansieras genom en höjning av räntan på företagens periodiseringsfonder. Förslaget kan därmed visserligen ge fler FoU-investeringar och öka sysselsättningen inom denna sektor, medan arbetslösheten riskerar att öka inom andra sektorer.

 
  © 2017 Jure AB