Ds 2012:36 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
   
 
Titel:Ds 2012:36 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd
Utgivningsår:2012
Omfång:103 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237991
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:36
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Vård för papperslösa!

Föreslår en ny lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
Landstingen ska erbjuda vuxna personer som håller sig undan efter beslut om avvisning eller utvisning vård på samma villkor och under samma förutsättningar som asylsökande personer. Detta gäller också utlänningar som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd. Vården omfattar

akut tandvård
mödravård
preventivmedelsrådgivning
vård vid abort
hälsoundersökning
Barn ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande, dvs. subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inkl. regelbunden tandvård.

 
  © 2017 Jure AB