Juridik för skolledare
   
 
Författare:Appelberg Göte , Carlson Jan
Titel:Juridik för skolledare
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:85 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144073668
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Den här boken ger en översiktlig redogörelse för viktiga lagar och bestämmelser som skolledare behöver vara insatta i för sitt yrkesutövande. För att göra det omfattande rättsmaterialet mera lättillgängligt har det disponerats utifrån de olika huvuduppgifter (roller) som skolledare har. Juridiska områden som presenteras i boken är bland annat:

•skolledaren som myndighetsföreträdare och pedagogisk ledare
•arbetsrätt, anställning, personalproblem och arbetsmiljö
•elever i behov av särskilt stöd
•offentlighet och sekretess
•samverkan med hemmet
•polisanmälan.
Boken kompletteras med en webbsida:

www.studentlitteratur.se/skolledarjuridik

Där presenterar författarna kontinuerligt nya lagar inom området med länkar till aktuella lagrum. Aktiveringskoden som finns i boken är en förutsättning för tillgång till webbsidan.

Boken riktar sig till skolledare på rektorsutbildning samt verksamma skolledare från förskola till gymnasieskola.
 
  © 2017 Jure AB