Merkostnader för försäkrade genom vårdbidrag eller handikappersättning:
� Frågan om Försäkringskassans uppdrag och ansvar
   
 
Författare:Sahlin Richard
Titel:Merkostnader för försäkrade genom vårdbidrag eller handikappersättning: � Frågan om Försäkringskassans uppdrag och ansvar
Utgivningsår:2012
Omfång:305 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234956
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 392 SEK exkl. moms

 

Försäkringskassan ska – för statens räkning – kompensera merkostnader för den som omfattas av den svenska försäkringen genom vårdbidrag eller handikappersättning. Med merkostnad avses en kostnad som är föranledd av funktionsnedsättning och som inte är offentligt subventionerad. Ett problem är att kassan med eventuellt beaktande av det statsfinansiella läget tolkar regelverket så snävt att det är ett fåtal försäkrade som blir kompenserade. Med anledning härav syftar den här boken till att så långt som möjligt fastställa den rättsliga räckvidden av kassans uppdrag och ansvar. Vidare syftar boken till att utvärdera regelverkets förhållande till den funktionshinderspolitiska principen som värnar om att funktionsnedsättning inte ska begränsa ekonomiska möjligheter för den försäkrade att bli fullt delaktig och jämlik i samhället.

Boken är primärt avsedd för jurister, juris studerande eller den som vill orientera sig inom funktionshinderslagstiftningen med tonvikt på vårdbidragets och handikappersättningens merkostnadsdel.

Richard Sahlin är juris doktor och externfinansierad forskare där han även undervisar i offentlig rätt vid Stockholms universitet och Södertörns högskola.
 
  © 2017 Jure AB