Svart Grått Vitt
� En lärobok om ekonomisk brottslighet
   
 
Författare:Jacobson Herbert , Magnusson Dan , Romare Johanna , Sjögren Hans , Thörn Berggren Ingrid
Titel:Svart Grått Vitt � En lärobok om ekonomisk brottslighet
Utgivningsår:2012
Omfång:264 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144081267
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi , Skatterätt

SLUT på förlag

 

Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. I Sverige uppskattas värdet av den svarta ekonomin till motsvarande mellan fem och tio procent av BNP, vilket innebär hundratals miljarder kronor. Konsekvenserna av denna omfattande brottslighet är att samhällsekonomin i förlängningen undergrävs. Den ekonomiska brottsligheten drabbar inte bara den offentliga sektorn utan även individer och företag, vilket bidrar till att komplicera problembilden. Vidare begås de ekonomiska brotten i stor utsträckning inom ramen för den organiserade brottsligheten. Ekonomisk brottslighet studeras därför med fördel i gränssnittet mellan flera olika discipliner, såsom juridik, kriminologi, etik, filosofi, ekonomi och historia. Genom att angripa problemet från olika håll ökar möjligheten att förstå och förhindra ekonomisk brottslighet.

Läroboken Svart Grått Vitt tar ett mångvetenskapligt grepp på problemet. Här är forskningsresultat och lärdomar inom juridik, kriminologi, etik, filosofi, ekonomi och historia samlade på ett pedagogiskt sätt. Boken redogör för teorier, modeller, typologier och begrepp; fallstudier över ekonomiskt brottsligt beteende; samt straffrättsliga regler för ekonomisk brottslighet.

Svart Grått Vitt riktar sig främst till kriminologer, ekonomer, sociologer, poliser och jurister men kan även läsas av andra som är intresserade av att få en introduktion i ekonomisk brottslighet.
 
  © 2017 Jure AB