Praktisk informationsrätt
   
 
Författare:Lundberg Christina , Ström Lars-Erik , Svensson Carl Anders
Titel:Praktisk informationsrätt
Utgivningsår:1996
Omfång:162 sid.
Förlag:Juridik & Samhälle
ISBN:9171990461
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Immaterialrätt , Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 267 SEK exkl. moms

 

Praktisk informationsrätt är en konkret handbok och lärobok inom det nya ämnesområdet informationsrätt. För första gången behandlas här de regler - juridiskt bindande såväl som etiska - som var och en som producerar, använder, sprider eller bearbetar information måste känna till.

Boken, som redovisar en mängd klargörande exempel på uppmärksammade fall, består av följande huvuddelar: Icke-kommerisell information. Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Kommersiell information. Den nya Marknadsföringslagen - vem ansvarar? Copyright. Upphovsrättslagen, avtal om media. Företagens information. Lagstiftning och börskontrakt. Lojalitetsplikt. Sanktioner och skadestånd.

 
  © 2017 Jure AB