Handledning för fastighetstaxering 2013
� Taxeringsregler för bl.a. hyres, industri, täkt, el- samt specialenheter
   
 
Titel:Handledning för fastighetstaxering 2013 � Taxeringsregler för bl.a. hyres, industri, täkt, el- samt specialenheter
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:297 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:9789186525729
Serie:SKV Publikationer nr. 312 utg.6
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

Handledningen inför taxeringen 2013 består av två delar. I den första delen behandlas allmänna taxeringsregler och i den andra regler m.m. om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industr-, täkt- och elproduktionsenhet.

 
  © 2017 Jure AB