Dokumentationsboken
� Handbok i dokumentation inom förskola och skola
   
 
Författare:Rapp Stephan
Titel:Dokumentationsboken � Handbok i dokumentation inom förskola och skola
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:145 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139111757
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 379 SEK exkl. moms

 

För varje barn, elev och studerande är det ur ett rättsäkerhetsperspektiv viktigt att beslut dokumenteras på sådant sätt att författningarnas krav uppfylls. Det har med tiden dock blivit allt mer tydligt att många förskolor och skolor inte fullt lever upp till dessa krav och följaktligen behöver förbättra sitt arbete inom området.

Det främsta syftet med denna bok är att ge ett praktiskt och handfast stöd till förskolor och skolor i arbetet att utveckla sina dokumentationsrutiner. I boken återges aktuella författningstexter, följda av dokumentationsmallar som kan tjäna som utgångspunkt för det egna utvecklingsarbetet. Genom bokens rutin- och blankettförslag visas konkret hur man kan arbeta med den egna dokumentaionen och skapa mer tidsutrymme för arbetet med barn, elever och studerande.

Boken är indelad i sex avsnitt och inleds med en översikt av skolan som myndighet, offentlighet och sekretess samt hur besluten kan överklagas. Därefter följer kapitel där de olika skolformernas dokumenation behandlas.

Boken vänder sig främst till dem i förskola och skola som önskar stöd i arbetet med att förbättra den egna dokumentationen.

Den kan också med fördel användas i högre utbildning för lärare och skolledare, eftersom den visar hur författningarna kan tillämpas och vara stöd i utbildningens inre arbete.

Detta är en revidering och utökning av 1 upplagan "Dokumentation kring barn, elever och studerande - Praktisk handbok i dokumentation inom förskola och skola".

 
  © 2017 Jure AB