Prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar
   
 
Titel:Prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar
Anmärkning:Betänkande av Utredningen om snabbare betalningar
Utgivningsår:2012
Omfång:89 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213036
Typ av verk:Lagförslag
Kommitte:Utredningen om snabbare betalningar
Serie:Propositioner nr. 2012/13:36
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Förseningsavgift på 450 kr utöver dröjsmålsränta vid sen betalning!

Förslag om kortare betalningstider vid fakturabetalning samt rätt till förseningsavgift vid försenad betalning, enligt EU:s direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner.
En fordran ska betalas senast trettio dagar efter det att borgenären ställt krav på betalning. Näringsidkare kan avtala om längre betalningstider, men detta är inte möjligt för myndigheter och andra offentliga organ.
En borgenär som drabbas av försenad betalning ska alltid kompenseras med 450 kr i förseningsavgift, förutom dröjsmålsräntan. Dessutom föreslås bl.a. en höjning av ersättningsbeloppen för inkassåtgärder.

 
  © 2017 Jure AB