Regeringens skrivelse 2012/13:47 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2012/13:47 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning
Utgivningsår:2012
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213047
Serie:Propositioner nr. 2012/13:47
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogörs för tillämpningen under år 2011 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål. Skrivelsen omfattar inte användningen av dessa tvångsmedel i förundersökningar som handläggs av Säkerhetspolisen.
 
  © 2017 Jure AB