Offentlig upphandling
� en introduktion
   
 
Författare:Sundstrand Andrea
Titel:Offentlig upphandling � en introduktion
Utgivningsår:2013
Omfång:247 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144076539
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

SLUT på förlag

 

Offentlig upphandling – en introduktion är en omarbetad och uppdaterad version av boken Offentlig upphandling – LOU och LUF, som utkom år 2010. Syftet med Offentlig upphandling – en introduktion är att täcka ett behov av undervisningsmaterial på främst juridiska men även andra utbildningar i offentlig upphandling. Den fungerar även som en handbok för alla med ett professionellt intresse för regelverket för offentlig upphandling, såsom praktiskt verksamma jurister, upphandlare, inköpschefer m.fl.
Viktiga nyheter sedan 2010 är införandet av nya upphandlingsförfaranden, såsom konkurrenspräglad dialog och elektroniska auktioner. Andra vikiga nyheter är nya bestämmelser om rättsmedel, såsom bestämmelserna om avtalsspärr, förlängd avtalsspärr och möjligheten att ogiltigförklara civilrättsligt bindande avtal. Därutöver har Konkurrensverket som tillsynsmyndighet i anslutning till de nya rättsmedlen fått en möjlighet, och i vissa fall en skyldighet, att vid domstol ansöka om s.k. upphandlingsskadeavgift.
I Offentlig upphandling – en introduktion beskrivs det svenska regelverket för offentlig upphandling såsom det är utformat per den 1 januari 2013.

 
  © 2017 Jure AB