Dags för enkla skatter!
� Konjunkturrådets rapport 2013
   
 
Författare:Flood Lennart , Nordblom Katarina , Waldenström Daniel
Titel:Dags för enkla skatter! � Konjunkturrådets rapport 2013
Utgivningsår:2013
Omfång:190 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789186949327
Ämnesord:Ekonomi , Skatterätt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

Finns det sätt att ta upp skatt som i större utsträckning bidrar till samhällsekonomisk effektivitet och samtidigt tar hänsyn till inkomstfördelningen?

Den offentliga sektorns skatteintäkter uppgår till drygt 1 600 miljarder kronor vilket motsvarar mer än 45 procent av BNP. Att upprätthålla skatteintäkterna på en så hög nivå ställer stora krav på utformningen av vårt skattesystem. Skatterna ska upplevas som rättvisa, de ska utformas så att de skapar rätt ekonomiska incitament samtidigt som nivån ska vara tillräckligt hög för att garantera en god kvalitet i den offentliga verksamheten.

Årets Konjunkturrådsrapport från SNS presenterar nya förslag för skattesystemets utformning som betonar vikten av enkelhet i hur skattesystemet upplevs av medborgarna.

I Konjunkturrådet 2013 deltar Lennart Flood, professor i ekonometri Göteborgs universitet, Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi Göteborgs universitet samt Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi Uppsala universitet

 
  © 2017 Jure AB