Låglönekonkurrens på den svenska tjänstemarknaden
� den svenska arbetsrättsliga modellen och EG-rättens förbud mot nationalitetsgrundad diskriminering
   
 
Författare:Andersson Göran
Titel:Låglönekonkurrens på den svenska tjänstemarknaden � den svenska arbetsrättsliga modellen och EG-rättens förbud mot nationalitetsgrundad diskriminering
Utgivningsår:1993
Omfång:77 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175984288
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 15
Ämnesord:Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 193 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB