SKV Författningar om mervärdesskatt 2013 - Del 1-2 (paket)
   
 
Titel:SKV Författningar om mervärdesskatt 2013 - Del 1-2 (paket)
Anmärkning:Del 1 (SKV 550 utg. 30) och Del 2 (SKV 551 utg. 9) kan beställas separat.
Upplaga:30 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:1185 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:F2013001
Typ av verk:Författningssamling
Serie:SKV Publikationer nr. 550 utg. 30
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 1022 SEK exkl. moms

 

Den aktuella mervärdesskattelagstiftningen - giltig från 1 januari 2013!

Del 1 innehåller mervärdesskattelagen, mervärdesskatteförordningen samt vissa övriga författningar om mervärdesskatt. Författningarna återges i deras lydelse den 1 januari 2013.


Del 2 innehåller EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG), direktiv (2008/9/EG) om återbetalning till beskattningsbara personer från annat medlemsland samt även viss övrig EU-rättslig lagstiftning på mervärdesskatteområdet såsom rådets förordning om administrativt samarbete.

 
  © 2017 Jure AB