Kupongskattelagen
� En kommentar
   
 
Författare:Jilkén Daniel , Grip Ulrika , Dufwa Johanna
Titel:Kupongskattelagen � En kommentar
Utgivningsår:2013
Omfång:102 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139112907
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 424 SEK exkl. moms

 

Den enda heltäckande kommentaren till Kupongskattelagen. Kommenterar Kupongskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur.

Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.
 
  © 2017 Jure AB